Vilka löner omfattas av löneminskningen?

Vilka löner omfattas av löneminskningen?

Svar

Det är fortfarande inte helt klart vilka lönedelar, utöver grundlön, som ska omfattas av löneminskningen. Av lagtexten framgår att det är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft om hen inte deltagit i korttidsarbete.

Av förarbetena till lagen framgår: ”I detta ingår t.ex. normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in den aktuella månaden om det inte hade varit för avtalet om korttidsarbete. Däremot bör inte t.ex. en bonus, provision och ersättning för övertidsarbete som inte utgår regelmässigt varje månad räknas med. Begränsningen till kontant lön innebär att olika typer av löneförmåner inte ingår.” (Prop. 2013/14:1 353)


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.