Beslut om krigsplacering

Måste alla arbetsgivare ta beslut om vilka som ska tjänstgöra vid eventuell fara eller krig?

Svar

När det gäller den offentliga sektorn ska förvaltningsmyndigheterna vid höjd beredskap upprätthålla sin verksamhet och kan därmed krigsplacera sina anställda. Gällande den privata sektorn pågår för närvarande ett arbete inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om hur näringslivet ska involveras i planeringen av totalförsvaret. Parallellt med detta håller MSB på att ta fram kriterier för vilka företag som ska kunna ge sin personal krigsplaceringar.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.