Lönekollen – chefsnivå

Lönekollen: Vilken chefsnivå ska jag välja?

Svar

Högsta chef: Vd/generaldirektör/region- eller kommundirektör eller motsvarande.

Högre chef: Finns endast i större organisationer med många chefsnivåer. Rapporterar direkt till högsta chef och har mellanchefer direkt under sig.

Mellanchef: Finns i större organisationer med flera chefsnivåer. Rapporterar till högre chef eller direkt till högsta chef i organisation utan högre chef.

Första linjens chef: Leder den löpande verksamheten. Minst en chefsnivå över sig i organisationer med chefsnivåer. Är högsta chef i organisationer utan chefsnivåer.

Arbetsledare: Leder, fördelar och kontrollerar arbetet inom en grupp eller organisation. Ger råd och stöd åt överordnad chef men har i allmänhet inte verksamhets- och budgetansvar.

Specialist: Inom avgränsat professionellt område. Funktions- eller verksamhetsansvar.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.