Lönekollen – chefsnivå

Lönekollen: Vilken chefsnivå ska jag välja?

Svar

Första linjens chef: Enhetschef/gruppchef/arbetsledare: Leder den löpande verksamheten. Underställd mellanchef eller högsta chef i organisation utan mellanchef. Är högsta chef i organisationer utan chefsnivåer.

Mellanchef: Finns i större organisationer med flera chefsnivåer. Rapporterar till högre chef eller direkt till högsta chef i organisation utan högre chef.

Högre chef: Finns endast i större organisationer med många chefsnivåer. Ingår i högsta chefens ledningsgrupp. Rapporterar direkt till högsta chef och har mellanchefer under sig.

Högsta chef/företagsledande: Vd/generaldirektör/landstings- eller kommundirektör eller motsvarande.

Specialist: Inom avgränsat professionellt område. Funktions- eller verksamhetsansvar.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.