Allmän visstidsanställning

Finns inte den tidsbegränsade anställningsformen allmän visstidsanställning längre?

Svar

En ny tidsbegränsad anställningsform, särskild visstidsanställning, ersätter den tidigare lagreglerade anställningsformen allmän visstidsanställning. Eftersom många kollektivavtal har särskilda regler för tidsbegränsade anställningar är det inte säkert att denna ändring i lagen gäller på din arbetsplats.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.