Heltid

Kommer alla anställningsavtal nu automatiskt ingås på heltid?

Svar

Heltid är den nya normen. Det införs inte något rätt till heltid men om det är oklart vad parterna avtalat om är utgångspunkten att anställningen är på heltid. Arbetsgivaren måste också på arbetstagarens begäran lämna en skriftlig förklaring till varför anställningen är på deltid.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.