Ogiltigförklaring

Stämmer det att man inte längre har sin anställning kvar när man har ogiltigförklarat en uppsägning och tvistar med arbetsgivaren? Hur ska jag kunna försörja mig om jag begärt ogiltigförklaring av en uppsägning men tvisten pågår även efter uppsägningstidens slut?

Svar

Rätten att ogiltigförklara en uppsägning av personliga skäl finns kvar men anställningen upphör när uppsägningstiden löper ut. Under tvistetiden får arbetstagaren tillgång till arbetslöshetsförsäkringen. En ogiltigförklarad uppsägning kommer ge rätt till ett högre allmänt skadestånd.

För de som omfattas av Huvudavtalen i privat sektor finns tillgång till en kollektivavtalad försäkring under tvistetiden.

En konsekvens av att anställningen upphör under tvistetiden är också att arbetsgivaren har rätt att stänga av den uppsagde under uppsägningstiden, med bibehållen rätt till lön.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.