Omplaceringsskyldighet

Har den omplaceringsskyldighet som krävs för sakliga skäl ändrats?

Svar

För att sakliga skäl ska föreligga krävs även fortsättningsvis att arbetsgivaren tar ställning till om omplacering är ett alternativ till uppsägning. Av lagen framgår nu att det räcker att göra en sådan omplacering inför uppsägning av personliga skäl. Om arbetstagaren fortsätter att bryta mot anställningsavtalet behöver arbetsgivaren inte undersöka möjligheten att omplacera på nytt. Har det gått en ”längre tid” sedan omplaceringen kan det dock uppstå en förnyad skyldighet att undersöka möjligheten till omplacering. Vad som är en längre tid kommer att avgöras i praxis.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.