Särskild visstidsanställning

Vad gäller för en särskild visstidsanställning?

Svar

En särskild visstidsanställning övergår snabbare till en tillsvidareanställning, redan efter 12 månader under en femårsperiod.

Ett nytt sätt att beräkna anställningstid för denna anställningsform har också införts. Den innebär att för den som har tre eller fler särskilda visstidsanställningar (gäller bara denna anställningsform) under en kalendermånad, så ska även mellanliggande anställningstid räknas som anställningstid vid beräkning av när anställningen övergår i tillsvidareanställning och när företrädesrätt inträder.

Den som har särskild visstidsanställning får tidigare företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten inträder efter nio månader i sådan anställning under de senaste tre åren.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.