För vem

Vem kan få omställningsstudiestöd?

Svar

Du kan få omställningsstudiestöd från och med det år du fyller 27 och till och med det år du fyller 62. Du ska vara etablerad på arbetsmarknaden och ha arbetat minst 8 år under de senaste 14 åren och minst 12 av de senaste 24 månaderna. Den utbildning du vill läsa måste också stärka din ställning på arbetsmarknaden.

All information om omställningsstudiestödet hittar du på csn.se.