Omställningsstudiestöd vd

Omfattas vd av omställningsstudiestödet?

Svar

Ja, vd omfattas av omställningsstudiestöden från CSN. Du som är anställd i en organisation som har ett kollektivavtal ska kontakta din omställningsorganisation för att få rådgivning från dem samt yttrande till CSN. Finns inget kollektivavtal kontaktar du Nysteget.