Rätt till lön

Vad har jag för rättighet att få ut min lön?

Svar

Vid vilken tidpunkt din lön ska betalas ut, regleras i ditt anställningsavtal och/eller i ett eventuellt kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden till. En försenad eller utebliven löneutbetalning utgör normalt sett ett väsentligt avtalsbrott.

Kontakta Ledarna snarast om pengarna fortfarande inte kommit inom några dagar efter påminnelse från dig. Du kan också själv ta hjälp av Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.