Vi saknade dig i fredags!

Eftersom du inte kunde vara med på seminariet för it-chefer, har Hannes Sjöblad spelat in en hälsning:

Mer för it-chefer

Ledarna samlar löpande inspiration, insikter och tips på hur du kan bli en bättre chef. Vi vet att frågor som att leda i förändring, utmaning med att rekrytera samt få gehör från ledningen är viktiga för just chefer inom it.

Därför har vi tagit fram ett nyhetsbrev för dig.