Att företräda chefer - Förhandlingsteknik

Den här kursen riktar sig till dig som är företrädare och vill fördjupa dina kunskaper inom förhandlingsteknik.

Under dagen analyserar vi vad som skapar framgång i förhandlingar och tittar då både på forskning och deltagarnas erfarenheter. Målet är att du ska bli mer medveten om din egen roll i förhandlingssituationen och hur du genom ditt agerande kan påverka förhandlingens utgång. En stor del av dagen består av diskussioner och gruppövningar.

Ur programmet

  • 8 principer som enligt forskningen leder till bättre förhandlingsresultat.
  • Vilket beteende har fungerat bra för mig i mina förhandlingar?
  • Det här gäller vid samförhandling med andra förbud.

Förbered dig inför kursen

Före kursdagen vill vi att du genomfört kursen Att företräda chefer – Arbetsrätt och löneprocess eller motsvarande kunskaper. Vi vill också att du förbereder dig genom att läsa en kort artikel och ser en film som handlar om förhandlingsteknik.

Ledarna står för dina kostnader i samband med utbildningen, förtroendemannalagen ger dig rätt till betald ledighet.

Endast för företrädare.

Boka plats på kursen

Logga in och boka din plats. Du får direkt en bekräftelse på om du har fått en plats, eller blivit placerad på väntelista. Läs även om vad som gäller för avbokning och personuppgifter.

Tid och plats

  • Stockholm 5 december 09:30 - 16:00 - Ledarnas Förbundskontor, Sankt Eriksgatan 26, Stockholm
Logga in för att anmäla dig till aktiviteten
Betyg

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem