Bli en multi-kulti-ledare!

Välkommen på en heldagskurs om ledarskapet i en multikulturell organisation.

Många chefer har bristande erfarenhet av att leda medarbetare med annan bakgrund än svensk, vilket kan hindra dem från att rekrytera bland utrikesfödda. Gäller det dig också? Eller är din arbetsplats redan multi-kulti, men du behöver mer kunskap för att leda den?

Under kursdagen lyfter vi upp och diskuterar relevanta teman och praktiska situationer som kan leda till missförstånd och bromsklossar på jobbet, hela tiden utifrån både ett chef- och medarbetarperspektiv. Under dagen finns gott om tid för reflektion och erfarenhetsutbyte. Kursdagen ger dig också grundläggande verktyg för att utbilda andra chefer på din arbetsplats.

Avsikten med dagen är att du som chef ska kunna vända eventuella utmaningar till möjligheter för utveckling och tillväxt i verksamheten.

Kursen ingår i ditt medlemskap. Inga extra kostnader tillkommer för medlemmar.

Ur programmet

  • På vilket sätt skiljer sig arbetsplatskulturen i till exempel Mellanöstern från den svenska?
  • Hur hanterar du olika sociala koder och religiösa uttryck?
  • Hur gör du så att olika professionella erfarenheter ger en bonuseffekt i både verksamhet och resultat?

Heldagskursen leds av Ellen Landberg (född och uppvuxen i Gävle), chefsutvecklare med fokus på normkritik och inkludering, tillsammans med Mouddar Kouli (Damaskus) och Magnus Berg (Göteborg), som driver Ledarnas aktiviteter för asylinvandrare och utbildar svenska chefer i integrationsfrågor.

Förbered dig för kursen

Mer information och frågeställningar, som hör till förberedelserna, skickas ut per e-post när du har anmält dig och fått en plats på kursen.

Boka plats på kursen

Boka din plats på kursen genom att fylla i formuläret nedan. Du får direkt en bekräftelse på om du har fått en plats, eller blivit placerad på väntelista. Läs även om vad som gäller för avbokning och personuppgifter.

Tid och plats

  • Stockholm 4 oktober 09:00 - 16:00 - Usine Conference, Stockholm
Logga in för att anmäla dig till aktiviteten
Betyg

Förläng och förstärk lärandet

Innan vi ses på kursdagen kommer du att få förbereda dig genom att göra en eller flera digitala aktiviteter, som är en del av kursen och fyller en viktig funktion för att du ska kunna nå kursens mål.

Efter kursen får du möjlighet att förlänga och förstärka lärandet genom uppgifter där du tillämpar dina kunskaper.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem