Från mångfald till inkludering

Seminariet vänder sig till dig som vill få nya perspektiv och förhållningssätt för att som chef arbeta för inkludering.

För att lyckas ta hand om mångfalden i din organisation behöver du förutom att följa de lagar och regler som finns och säkerställa jämlika processer, också skapa en inkluderande organisation. Först då kan du fullt ut dra nytta av mångfalden och då ökar också chanserna att dina medarbetare trivs och stannar kvar i organisationen.

Under seminariet får du ökad kunskap om mångfald, normer och inkludering och får öva på nya perspektiv och synsätt kring det vi annars tar för givet. Seminariet förutsätter ett aktivt deltagande och består till viss del av diskussioner och övningar i grupp med andra chefer.

Seminariet ingår i ditt medlemskap. Inga extra kostnader tillkommer för medlemmar.

Ur programmet

  • Förhållningssätt i det inkluderande ledarskapet.
  • Hur påverkar fördomar och stereotyper oss.
  • Lär dig se normer och anlägga ett normkritiskt förhållningssätt.

Förbered dig för seminariet

Inför seminariet vill vi att du identifierar en utmaning eller ett dilemma som är relaterat till mångfald. Det kan handla om den interna mångfalden, det vill säga något som rör din arbetsgrupp, organisation eller ditt ledarskap eller den externa mångfalden, exempelvis något som rör din kundgrupp.

Om du vill kan du också lyssna på podden Inkluderande ledarskap.

Boka plats på seminariet

Logga in och boka din plats. Du får direkt en bekräftelse på om du har fått en plats, eller blivit placerad på väntelista. Läs även om vad som gäller för avbokning och personuppgifter.

Tid och plats

  • Stockholm 27 september 13:00 - 16:00 - Usine Conference, Stockholm
  • Göteborg 5 oktober 13:00 - 16:00 - Centralhuset Konferens, Göteborg
Logga in för att anmäla dig till aktiviteten
Betyg

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem