Digitala kurser

Som inloggad medlem i Ledarna får du tillgång till 16 digitala kurser inom 7 olika ämnesområden. Välj själv om du vill gå en hel, eller en del av en kurs. Kombinera gärna de digitala kurserna med Ledarnas klassrumskurser och seminarier för att få ut mesta möjliga effekt av lärandet.

Observera: De digitala kurserna fungerar bäst om du använder webbläsaren Google Chrome.

Välj ett ämne:

Arbetsrätt

Kursmål: Pod Text Test
 • 1. Känna till arbetsrättens syfte
 • 2. Kunskap om grunderna i arbetsrätt
Starta kurs
Kursmål: Film Pod Text Test
 • 1. Förstå reglerna kring uppsägning på grund av arbetsbrist
 • 2. Förstå reglerna vid uppsägning på grund av personliga skäl
 • 3. Känna till regler kring diskriminering och arbetsmiljö
Starta kurs

Leda förändring

Skapa ditt eget förhållningssätt till förändringsprocesser och utveckla kompetensen att leda i förändring.

Kursmål: Film Pod Text Fråga - fritext Dokument
 • 1. Kunna ta tillvara på styrkor och skapa delaktighet i förändringsarbetet
 • 2. Hitta mitt förhållningssätt till förändring
 • 3. Kunna hantera motstånd i förändring
Starta kurs

Planera din karriär

Karriär kan vara att ha en chefsposition utifrån dina värderingar, drivkrafter, intressen eller dina personliga mål. Förutsättningarna för detta är självkännedom och omvärldskunskap.

Kursmål: Pod Övning Test Karriärcoaching
 • 1. Känna till mina främsta kompetenser
 • 2. Kunna dokumentera prestationer på ett strukturerat sätt
 • 3. Känna till min personliga ledarprofil
Starta kurs
Kursmål: Film Pod Övning Dokument
 • 1. Förstå omvärldsanalysens betydelse för din karriär
 • 2. Veta hur jag kan tydliggöra mina möjliga karriärvägar
 • 3. Förstå nyttan av en personlig SWOT-analys
Starta kurs
Kursmål: Film Pod Övning Karriärcoaching
 • 1. Förstå vikten av ett säljande budskap
 • 2. Skapa din utvecklingsplan
Starta kurs

Ny som chef

Tillsammans med en halv miljon andra chefer i Sverige har du fått förtroendet av din arbetsgivare att leda verksamhet och medarbetare. Med dessa kurser får du en bra start!

Kursmål: Film Pod Text Övning Dokument
 • 1. Förstå innehållet i en typisk chefsroll och vilka ansvarsområden som ingår
 • 2. Förstå vilka faktorer som skapar långsiktig hållbarhet som chef
Starta kurs
Kursmål: Pod Övning Test
 • 1. Förstå hur grupper utvecklas och hur du leder verksamheten framåt genom andra
 • 2. Förstå hur din personlighet påverkar ditt ledarskap
Starta kurs

Motiverande lönesättning

Motiverande lönesättning handlar om hur du som lönesättande chef kan hantera lönesättning som en ständigt pågående process – att tänka lön hela året.

Kursmål: Film Pod Text Övning
 • 1. Förstå vilka förutsättningar som finns i din verksamhet för motiverande lönesättning
 • 2. Förstå vad som skapar motivation i löneprocessen
Starta kurs
Kursmål: Film Text Övning Dokument
 • 1. Förstå att mål kan sättas ur olika perspektiv
 • 2. Förstå vikten av att följa upp mål under hela året
Starta kurs
Kursmål: Film Pod Text Övning Dokument
 • 1. Kunna göra sakliga helhetsbedömningar av medarbetare
 • 2. Kunna planera lönesamtal utifrån din lönestrategi
Starta kurs

Leda genom samtal

Sättet att kommunicera är en framgångsfaktor i ledarskapet. Samtalet är en möjlighet att utvecklas, att tillsammans lära sig nytt och hitta nya möjligheter till lösningar på gamla problem.

Kursmål: Film Text Fråga - fritext
 • 1. Förstå när ett coachande förhållningssätt passar
 • 2. Kunna använda ett coachande förhållningssätt
Starta kurs
Kursmål: Film Pod Text Övning
 • 1. Veta hur du agerar och reagerar i samtal
 • 2. Kunna sätta upp en strategi för utmanande samtal
 • 3. Kunna genomföra din strategi
Starta kurs
Kursmål: Film Pod Text Övning
 • 1. Kunna ge och ta emot uppbyggande återkoppling
 • 2. Förstå hur jag kan skapa förtroende i samtal
 • 3. Kunna ge uppbyggande återkoppling
Starta kurs
Kursmål: Film Text Övning
 • 1. Kunna förbereda möten som skapar resultat
 • 2. Kunna skapa resultat i möten
Starta kurs

Leda hållbar utveckling

Som chef har du ett huvudansvar för att de beslut du fattar genomsyras av hållbarhet.

Kursmål: Film Pod Text Övning Intervju
 • 1. Lär känna dina förutsättningar
 • 2. Gör en nulägesanalys
 • 3. Skapa en plan och vidta åtgärder
Starta kurs

Jag vill bli medlem i Ledarna!