Återkoppling och förtroende

1. Kunna ge och ta emot uppbyggande återkoppling

 • Ann-Charlotte Bretan, ledarskapsutvecklare på Ledarna, ger sina bästa tips om hur du ger stärkande och utvecklande återkoppling till dina medarbetare.

  Ge återkoppling
 • Lyssna på ett samtal mellan Ann-Charlotte Bretan, ledarskapsutvecklare på Ledarna, och Johan Thesslin, tidigare chef på statlig myndighet, som handlar om återkoppling i vardagen – i rollen som chef.

  Återkoppla i vardagen
 • Använd jag-budskap för att ge konstruktiv återkoppling. Här får du lära dig vad jag-budskap handlar om och se två konkreta exempel på hur det kan användas.

  Återkoppla med jag-budskap

Ge och ta emot uppbyggande återkoppling

Be om återkoppling nästa gång du har ett medarbetarsamtal. Fråga hur din medarbetare upplevde samtalet med dig med hjälp av öppna frågor.

Grattis, du har uppnått kursmålet!

2. Förstå hur jag kan skapa förtroende i samtal

 • Förtroendet skapas under de första sekunderna i samtalet. Se den här filmen för se vad som kan hända om du missar detta – och tips på vad du kan göra för att för att återfå förtroendet.

  Skapa förtroende
 • I den här filmen presenteras Anders Wendelheims modell som förklarar sambandet mellan tillit och öppenhet. Anders Wendelheim är forskare och lärare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

  Se sambandet mellan öppenhet och tillit
 • Vill du uppfattas som en tydlig chef? Då behöver du hitta en viss struktur kring samtalen och under samtalen. Kanske kan du sätta ramarna på ett sätt som hjälper dig att uppfattas som tydligare eller så behöver du dokumentera samtal du genomför för att planera bättre.

  Planera dina samtal

Öva på att skapa förtroende i samtal

Relation uppstår direkt innan du kanske är medveten om att själva samtalet har inletts. Genom att uppmuntra till delaktighet kan du skapa förtroende i relationen. Fundera igenom hur du brukar göra när du planerar dina samtal. Var medveten om dig själv, den andre och vad du vill uppnå i samtalet. Sätt en struktur för samtalet och följ upp. Genom att kontinuerligt visa öppenhet under en längre tid skapas tillit.

Grattis, du har uppnått kursmålet!

3. Kunna ge uppbyggande återkoppling

 • Här får du möjlighet att träna på att ge återkoppling genom ett fiktivt samtal med en medarbetare.

  Öva på att ge återkoppling
 • Här får du möjlighet att testa dina kunskaper om att ge återkoppling i ett. I aktiviteten ovan får du direkt återkoppling på dina svar från en coach. I denna aktivitet kommer samtalet att fortsätta och du får en sammantagen utvärdering av din insats i slutet.

  Testa dina kunskaper om att ge återkoppling

Ge återkoppling till en medarbetare

Öva på att ge uppbyggande återkoppling till en av dina medarbetare. Förbered dig genom att gå igenom det fiktiva samtalet med Mikael i övningen i den här kursen. Fundera på vilka reaktioner du får från din medarbetare. Be gärna om återkoppling från medarbetaren i slutet av samtalet.

Grattis, du har uppnått kursmålet!
×