Praktiskt hållbarhetsarbete

1. Känna till dina förutsättningar för hållbarhetsarbete

Analysera dina förutsättningar för hållbarhetsarbete

För att göra arbetet konkret och uppnå effekt måste du känna till dina egna och verksamhetens förutsättningar. Se filmen "Leda hållbar utveckling" och skriv ned dina personliga mål för ditt hållbarhetsarbete. Gör därefter en nulägesanalys för din verksamhet och ditt hållbarhetsarbete.

Grattis, du har uppnått kursmålet!

2. Kunna skapa en plan för ditt hållbarhetsarbete

Skapa en plan för ditt hållbarhetsarbete

Ta reda på hur hållbahetsarbete kan integreras i chefsrollen - och fundera på hur detta stämmer in på din roll. Skapa därefter en plan för din verksamhets hållbarhetsarbete med utgångspunkt från din nulägesanalys.

Grattis, du har uppnått kursmålet!

3. Kunna vidta åtgärder för att minska organisationens klimatpåverkande utsläpp

Ta första steget mot minskade utsläpp

Genom att minska klimatpåverkan i din organisation, kan du spara både tid och pengar. Börja idag!

Grattis, du har uppnått kursmålet!
×