Chefsuppdraget

1. Förstå innehållet i en typisk chefsroll och vilka ansvarsområden som ingår

 • Att vara chef innebär att hantera och växla mellan en stor variation av uppgifter. Det kan handla om allt från verksamhetsplanering och budget till att medverka i skyddsronden på jobbet. I den här filmen får du veta mer om vad chefsrollen oftast innebär.

  Ta reda på vad chefsrollen innebär
 • Att vara chef för en grupp medarbetare medför en hel del uppgifter som handlar om utveckling, men ibland också om avveckling. Har du koll på vilket personalansvar som ingår i ditt chefsuppdrag? Gör testet för att inventera vilket som är ditt ansvar och fundera över om du behöver bygga på kunskap för att uppfylla det.

  Utforska ditt personalansvar
 • Din viktigaste uppgift som chef är att skapa resultat i verksamheten. Och med slutet i sikte blir det lättare att hålla rätt fokus. Här ger vi tips på hur du kan komma igång med övergripande verksamhetsplanering redan från början på ett sätt som involverar dina medarbetare.

  Kom igång med verksamhetsplanering
 • Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna, som berättar om den del av arbetsrätten som reglerar anställning och avslutande av anställning. Jens beskriver olika anställningsformer och de formalia du som chef behöver känna till.

  Lär dig grunderna i arbetsrätt
 • Som chef är det ditt ansvar att skapa goda förutsättningar och ett bra arbetsklimat för dina medarbetare för att förebygga olycksfall och ohälsa. Som chef är du förebild och representerar arbetsgivaren. Om du har ansvar för olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet är det viktigt att förstå dina skyldigheter och vikten av att ha rätt förutsättningar.

  Få koll på ditt arbetsmiljöansvar
 • Använd den här checklistan som underlag för ett samtal med din chef där ni klargör ditt uppdrag, dess innehåll och era respektive förväntningar. Att stämma av uppdraget är något som behöver göras löpande, eftersom uppdraget formas i takt med förändringar i både omvärlden och verksamheten.

  Håll en uppdragsdialog med din chef

Stäm av ditt uppdrag

Stäm av ditt uppdrag med din närmaste chef för att säkerställa att ni har en samsyn kring chefsuppdragets omfattning, mål och ramar. Behandla särskilt omfattningen av personalansvar, arbetsmiljöansvar och ekonomiskt ansvar.

Grattis, du har uppnått kursmålet!

2. Förstå vilka faktorer som skapar långsiktig hållbarhet som chef

 • Skillnaderna mellan att vara medarbetare och chef är flera. Här lyfter Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna, några av dessa och ger tips om hur du som chef kan agera och förhålla dig till nya krav och förväntningar från delvis nya intressenter. Hon beskriver innebörden av din dubbla roll som chef – det som ibland benämns hamburgereffekten.

  Hantera din dubbla roll som chef
 • Att vara långsiktigt hållbar som chef hänger inte enbart på dig själv. Faktum är att den organisation du är verksam i har större betydelse för hur du lyckas och hur du mår i ditt fortsatta uppdrag. Här kan du se en kort introduktion om hållbara chefer.

  Bli en hållbar chef
 • För att du ska må bra och vara framgångsrik i ditt uppdrag behöver du ha rätt förutsättningar. Du behöver ha en känsla av sammanhang. Ta hjälp av KASAM som modell för att hålla i längden.

  Må bra som chef

Analysera din roll utifrån KASAM. Säkerställ att du har alla förutsättningar för att bli en hållbar chef. 

Grattis, du har uppnått kursmålet!
×