Sätt rätt ord på din kompetens

1. Känna till mina främsta kompetenser

 • I den här övningen får du möjlighet att ringa in dina fyra viktigaste behov för din kommande karriär och yrkesliv. Det kan handla om allt från kompetensutveckling till mer tid för dina medarbetare. Kanske är det något som du behöver ändra på, som du vill förstärka, eller bejaka.

  Din karriär - behov och utmaningar
 • Egenskaper som beskrivs på ett övergripande plan kan lätt uppfattas som klyschor. Därför är det viktigt att du äger definitionerna av dina egenskaper. Här får du en möjlighet att reflektera över – och sätta ord på dina egenskaper kopplat till konkreta situationer i ditt yrkesliv.

  Dina egenskaper som chef
 • För att bli än en bättre chef och verkligen känna motivation för ditt arbete är det viktigt att du kan sätta ord på dina drivkrafter. Det är också viktigt att dina drivkrafter matchar de krav och förväntningar som finns på din chefsroll och från din organisation. Denna övning ger dig en möjlighet att öka din förståelse för dina drivkrafter i detta skede av ditt liv och din karriär.

  Hitta dina drivkrafter

Skapa en bra grund för din karriärplanering

All utveckling börjar med självinsikt. Medvetenhet om vem du är och vad som är viktigt för dig i arbetet och i livet, hjälper dig i din chefsroll. Nyckeln till framgång i din karriär är att förstå vad du kan bidra med och vilka dina styrkor är. Börja din karriärplanering med att reflektera över dina personliga egenskaper och drivkrafter.

Grattis, du har uppnått kursmålet!

2. Kunna dokumentera prestationer på ett strukturerat sätt

 • Utifrån att din roll säkerligen innehåller flera olika arbetsuppgifter, är det viktigt att du tänker igenom dess innehåll och påverkan på din arbetssituation. Det handlar om hållbarhet. Det är ett långt yrkesliv, så ta dig tid att reflektera. Använd den har mallen som utgångspunkt.

  Inventera dina arbetsuppgifter
 • En underskattad källa till kunskap och kompetens är de erfarenheter som du samlat på dig genom åren. Dessa erfarenheter kallas för transferkunskaper, det vill säga kunskaper som du kan ta med dig till andra branscher, arbetsgivare och roller.

  Transferkunskaper
 • Dina prestationer bevisar att du kan använda din förmåga och din kompetens. Det är därför viktigt att du regelbundet reflekterar och dokumenterar dina prestationer. Det finns ett lärande i själva skrivandet men det handlar också om att medvetandegöra dina prestationer för dig själv. Jörgen Kihlgren intervjuar Louise Permelin Berg, som har en lång erfarenhet från olika chefsroller.

  Dokumentera dina prestationer

Sätt rätt ord på dina prestationer

Ett viktigt steg i din karriärplanering är att du lär dig att sätta ord på dina prestationer. Genom att inventera och dokumentera dina kunskaper och prestationer, kan du hitta rätt ord för din unika kompetens – orden som kan ta dig exakt dit du vill i din karriär.

Grattis, du har uppnått kursmålet!

3. Känna till min personliga ledarprofil

 • Fyll i Rebus typformulär och ta reda på din ledarprofil. Ledarprofilen hjälper dig att sätta ord på din kompetens och ger dig inspiration och vägledning i ditt ledarskap och ditt sätt att kommunicera.

  Gör din ledarprofil
 • Här får du hjälp av Nils Hallén, ledarskapskonsult och författare att tolka din ledarprofil.

  Så tolkar du din ledarprofil
 • Som medlem får du tre samtal med någon av våra erfarna karriärrådgivare. Använd samtalen som en del av Karriärplaneringsresan för att skapa riktning i din vardag och för framtiden. Boka dina rådgivningssamtal direkt i vår kalender

  Boka karriärrådgivning

Ta reda på din ledarprofil

Bättre självkännedom gör dig tryggare som chef och ledare. Personlighetsprofilen kan användas som underlag när du söker jobb, förbereder ditt utvecklingssamtal eller skriver ditt cv. Boka en tid med en karriärrådivare för att ta ett extra kliv framåt i din karriärplanering.

Grattis, du har uppnått kursmålet!
×