Chefens karriär

Jörgen Kihlgren, Ledarskapsutvecklare på Ledarna

Självfallet kan du planera din karriär! Karriär kan vara att ha en chefsposition utifrån dina värderingar, drivkrafter, intressen eller mål vilket skapar en möjlighet för en ”karriär i karriären”.

Kursen riktar sig till dig som vill reflektera över och få verktyg för att förstå din egen och andras karriär. Du kommer att få inspiration, vägledning och kunskap om hur du kan arbeta med din karriärutveckling i olika skeden av yrkeslivet.

Kursen ingår i ditt medlemskap. Inga extra kostnader tillkommer för medlemmar.

Ur programmet

  • Vad kännetecknar en bra karriär för dig?
  • Vad är dina kompetenser?
  • Vilka är dina vägval och möjligheter?
  • Vad blir ditt nästa steg?

Förbered dig för kursen

Före kursdagen vill vi att du förbereder dig genom att se på filmerna Så bygger du ditt hisstal och Sätt ord på dina erfarenheter.

Mer information och frågeställningar, som hör till förberedelserna, skickas ut per e-post när du har anmält dig och fått en plats på kursen.

Boka plats på kursen

Boka din plats på kursen genom att fylla i formuläret nedan. Du får direkt en bekräftelse på om du har fått en plats, eller blivit placerad på väntelista. Läs även om vad som gäller för avbokning och personuppgifter.

Tid och plats

  • Stockholm 9 november 09:00 - 16:00 - Ledarna, förbundskontoret, S:t Eriksgatan 26, Stockholm
    Denna kurs är fullbokad men du kan anmäla dig till reservlistan.
  • Stockholm 23 november 09:00 - 16:00 - Ledarna, förbundskontoret, S:t Eriksgatan 26, Stockholm
    Denna kurs är fullbokad men du kan anmäla dig till reservlistan.
Logga in för att anmäla dig till aktiviteten
Betyg

Förläng och förstärk lärandet

Innan vi ses på kursdagen kommer du att få förbereda dig genom att göra en eller flera digitala aktiviteter, som är en del av kursen och fyller en viktig funktion för att du ska kunna nå kursens mål.

Efter kursen får du möjlighet att förlänga och förstärka lärandet genom uppgifter där du tillämpar dina kunskaper.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem