Att företräda chefer - Nytt uppdrag

Kursen vänder sig till dig som fått förtroendet att företräda dina chefskollegor och syftar till att få ökad trygghet i din roll och kunskap om de regelverk som ger förutsättningarna för ditt uppdrag.

Du får grundläggande kunskaper om vad företrädarrollen innebär och vilka lagar, avtal och regler som är viktiga verktyg för dig. Du får också veta vilket stöd du som företrädare får från Ledarna.

Ur programmet

  • Kollektivavtal, Ledaravtalet och lönebildning.
  • Översiktlig genomgång av viktiga arbetsrättsliga lagar.
  • Ledarnas ideologi och värderingar.

Kursdagarna avslutas med att du får en sparringpartner bland deltagarna som du kan hålla kontakt med den närmaste tiden för att ge och få stöd och råd i frågor som rör din nya företrädarroll.

Förkunskaper

Före kursdagen ska du ha genomfört företrädarcertifiering på ledarna.se.

Mer information och frågeställningar, som hör till förberedelserna, skickas ut per e-post när du har anmält dig och fått en plats på kursen.

Ledarna står för dina kostnader i samband med utbildningen, förtroendemannalagen ger dig rätt till betald ledighet.

Endast för företrädare.

Boka plats på kursen

Logga in och boka din plats. Du får direkt en bekräftelse på om du har fått en plats, eller blivit placerad på väntelista. Läs även om vad som gäller för avbokning och personuppgifter.

Tid och plats

  • Stockholm 28 sep 10:00 - 29 sep 16:00 - Stallmästaregården, Stockholm
Logga in för att anmäla dig till kursen
Betyg

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem