A-kassa

Ett medlemskap i Ledarna innebär inte automatiskt ett medlemskap i a-kassan eftersom det är två skilda organisationer. Du måste därför ansöka separat om medlemskap i den a-kassa du vill vara med i. Vi hjälper dig självklart med frågor om a-kassan när du blir medlem hos oss.

När du går med i Ledarna kan du givetvis stanna kvar i din nuvarande a-kassa. I dagsläget finns det 27 stycken godkända a-kassor. Det kan finnas mer än en a-kassa som du kan vara medlem i och det är därför inte självklart att du måste byta a-kassa när du byter fackförbund.

Observera att Ledarnas arbetslöshetskassa är helt fristående från Ledarna – läs mer om dem på deras webbplats ledarnasakassa.se eller ring 08-509 319 19 för mer information.

Vad är arbetslöshetsersättning?

Arbetslöshetsförsäkringen är en ekonomisk försäkring som, under förutsättning att villkoren i försäkringen är uppfyllda, gäller vid arbetslöshet. Reglerna för ersättning hittar du i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och tillhörande förordning och föreskrifter. Inkomstförsäkring, som ingår i ditt medlemskap i Ledarna, medges också först när arbetslösheten är ofrivillig, det vill säga att du har inte orsakat din arbetslöshet utan giltigt skäl enligt a-kassans bedömning. Om a-kassan beslutar om så kallade avstängda dagar betalas ingen försäkringsersättning ut från Bliwa för den efterföljande ersättningsperioden från a-kassan. Bliwa gör inte någon egen bedömning av om du orsakat din arbetslöshet. Istället följer Bliwa helt a-kassans bedömning i den frågan.

För att omfattas av den del i arbetslöshetsförsäkringen som är inkomstrelaterad måste du vara medlem i en a-kassa och ha varit det under minst 12 månader före arbetslösheten. Den inkomstrelaterade ersättningen grundar sig på din tidigare inkomst. Som högst är a-kasseersättningen 80 procent av din tidigare inkomst med ett maxtak på 910 kronor per dag under de första 100 ersättningsdagarna.

Om du inte är medlem i en a-kassa, eller inte har varit medlem tillräckligt länge, så kan du få rätt till det så kallade grundbeloppet. Grundbeloppet är lägre, då det inte baseras på tidigare inkomst.

Ersättning enligt grundbeloppet gäller dig som:

  • inte är medlem i en a-kassa,
  • har varit medlem i en a-kassa i mindre än tolv månader,
  • har varit medlem i en a-kassa i längre tid än tolv månader men inte uppfyller a-kassans arbetsvillkor inom medlemstiden.

Grundbeloppet är högst 365 kronor/dag före skatt. Om du inte är med i en a-kassa är det Alfa-kassan som kan betala ut grundbeloppet.

 

Uppdaterat: 2017-09-12

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem