Tack för din ansökan!

Du har gjort ett klokt val. Ledarna – Sveriges chefsorganisation är expert på chefsrollen och tillvaratar chefers intressen i arbetslivet. Hos oss får du stöd både i rollen som chef och som anställd.

Vi kommer nu handlägga din ansökan och inom kort ringa upp dig för att ställa några detaljfrågor. Du har då också möjlighet att få svar på eventuella frågor om medlemskapet.

Välkommen till Ledarna!

 

Följande information angav du i formuläret:

Personnummer: Telefonnummer: E-postadress: Min arbetsgivare: Arbetsgivarens postort: Min befattning: Medlem i annat förbund: Bransch:

Vill du ändra något i dina uppgifter kan du ringa oss på telefonnummer 0200 - 87 11 11 och be att få tala med någon av våra säljare.