Lön och lönesättning

Som chef blir du både lönesatt och ska lönesätta medarbetare, i båda fallen känns det ofta bra att få stöd och hjälp. Våra guider och digitala kurser om lön hjälper dig att upprätthålla en professionell syn på lön och lönesättning – både din egen och dina medarbetares.

Du kan också få personlig lönerådgivning från våra chefsrådgivare som har gedigen erfarenhet av individuell lönesättning. Vi hjälper dig också gärna med att förbereda ditt lönesamtal!

Ledarnas övertygelse är att bra löneprocesser bidrar till att skapa konkurrenskraftiga individer som utvecklas och har en bra lön i sunda verksamheter.

Medlemskapet i Ledarna ger dig stöd att utvecklas i chefsrollen och att bemöta de situationer du ställs inför i din chefsvardag – men också hjälp att ta till vara dina rättigheter som anställd. Hos oss blir du en bättre chef!

Uppdaterat: 2015-12-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem