Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Ledarnas rättshjälpsregler

Medlem kan beviljas kostnadsfri rättshjälp för:

  • att tillvarata sina intressen i anställningsfrågor av juridisk art gentemot arbetsgivaren.
  • biträde om rättslig åtgärd aktualiserats eller företagits med anledning av anställningen eller medlemskapet. 
  • att hävda sin rätt på grund av anställningen eller medlemskapet i Ledarna inför domstolar och andra myndigheter.
  1. Medlemmar anställda hos utländsk arbetsgivare, i utlandet eller i uppdragsförhållande kan beviljas rättshjälp under förutsättning att svensk domstol är behörig och svensk rätt ska tillämpas.
  2. Medlems efterlevande kan beviljas rättshjälp efter särskild prövning.
  3. Rättshjälp beviljas inte när en medlem utan medgivande anlitat privat ombud.
  4. När medlem behöver förhandlings- eller rättshjälp skall medlemmen, för att inte lida rättsförlust, omedelbart kontakta Ledarna.

Fastställda av Ledarnas förbundsstyrelse i december 2007.

Uppdaterat: 2017-05-22

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem