Är Ledarna ett fackförbund?

Ledarna är en arbetstagarorganisation – i dagligt tal ett fackförbund. Men vi skiljer oss från de traditionella fackförbunden genom att vara den enda fackliga organisation i Sverige som arbetar bara för chefer. Det betyder att intressekonflikter i perspektivet chefer och övriga anställda inte uppstår.

Vi kan alltid vara lojala med chefers intressen och ha chefsfokus i allt vi gör. Vår tydliga inriktning på chefer och ledarskap innebär också att alla de tjänster och produkter vi erbjuder är helt anpassade för dig som är chef. Som medlem i Ledarna får du stöd både i rollen som chef och som anställd.

Ledarna erbjuder:

  • kollektivavtal i de flesta branscher
  • arbetsrättslig hjälp via förhandlare som själva varit chefer
  • lokala företrädare, som är chefer, på arbetsplatser i hela Sverige
  • gruppförsäkringar och inkomstförsäkring

Dessutom omfattar Ledarnas medlemserbjudande ett dubbelt perspektiv, stöd i chefsyrkets hela bredd. Både när det kommer till ditt behov av stöd i rollen som chef, och i rollen som anställd.

Ledarna är fristående från fackliga centralorganisationer och politiskt obundet. Ledarna kräver respekt för chefers rätt att själva välja facklig tillhörighet och låta sig företrädas av sin egen organisation.

Ledarna tror på individens förmåga att ta ett eget ansvar för sin professionella utveckling, sin personliga konkurrenskraft och sina chefsvillkor. Därför stärker Ledarna den enskilde chefen genom att utgå från medlemmens individuella behov och önskemål.

Påverka Ledarna

Som medlem har du möjlighet att påverka både organisationens inriktning och ställningstagande genom de olika branschföreningarna. Ledarna är partipolitiskt obundna.


Ledarna är chefens röst i samhället

Ledarna är chefens röst i samhället – vårt uppdrag är att skapa en riktig bild av chefers uppdrag och förutsättningar. Vi arbetar aktivt med att driva opinionsbildning kring Ledarnas huvudfrågor som bland annat individuell lönebildning, jämställdhet och chefsförsörjning.

Uppdaterat: 2015-12-09

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem