Chef i nöd och lust

Att behålla chefer och ledare blir alltmer angeläget för företag och organisationer när konkurrensen om kompetens hårdnar. Men vilka faktorer avgör om chefer vill fortsätta i sina uppdrag och samtidigt kunna vara hållbara på sikt? Det tror vi oss veta.

På ett seminarium den 23 april presenteras rapporten ”Chef i nöd och lust – förutsättningar för en lång och hållbar chefskarriär”. Rapporten bygger på en studie genomförd vid Lunds universitet där forskare efter drygt tio år följt upp ett antal chefer som deltog i forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer.

När vi går tillbaka till den data som samlades in 2009 finns signifikanta skillnader i förutsättningar mellan grupperna, både i arbetssituation och individfaktorer, som kan ge oss svar på orsaken till deras olika yrkeskarriärer.

Här hittar du både forskningsstudie och rapport: Chef i nöd och lust

Medverkande

  • Robert Holmberg, universitetslektor vid psykologiska institutionen, Lunds universitet, som har lett studien.
  • Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.
  • Carina Myrvang, enhetschef Jobbtorg, Stockholms arbetsmarknadsförvaltning och Årets Innovativa Ledare 2018.
  • Alexandra William-Olsson, Communication Director, Fazer Food Services.
  • Moderator: Jonas Morian, Ledarna.

Tid, plats och anmälan

Tid: Tisdag den 23 april klockan 08.45–09.45. Frukost serveras från 08.15.
Plats: Ledarnas lokaler på Sankt Eriksgatan 26, Stockholm.
Anmälan: Seminariet är FULLBOKAT.

Varmt välkommen!

Alexandra William-Olsson, Anki Udd, Robert Holmberg och Carina Myrvang medverkar under seminariet.

Chefer har verksamhetsansvar. Det är utvecklande, men innebär också krävande och kvalificerade arbetsuppgifter. Möjligheten att få ta ansvar för planering och ledning av det dagliga arbetet är ofta det som får människor att vilja jobba som chef. För att kunna skapa resultat måste chefer ha tydligt mandat, resurser, handlingsfrihet och aktivt stöd från arbetsgivaren.
Ledarskapets värde – Ledarnas förbundspolitiska program

Har du rätt förutsättningar?

Chefskompassen är ett test speciellt framtaget för dig som är chef. Testet visar om du upplever ditt uppdrag som meningsfullt, begripligt och hanterbart. Testa ditt uppdrag med Chefskompassen