Den digitala transformationen av arbetsmarknaden

Sedan 2017 har Ledarna låtit en fristående grupp, under ledning av Laura Hartman, utreda hur framtidens arbetsmarknadsdialog ska fungera – för bättre samtalsklimat och långsiktigt perspektiv.

Utredningens arbete har kommit en bra bit på väg och något som diskuterats mycket är den digitala transformationen av arbetsmarknaden.

Innan slutrapporten färdigställs ordnas därför ett seminarium på detta tema, onsdag den 2 maj kl. 9–11, dit representanter för partsorganisationer och andra intressenter hälsas välkomna.

Talare:

  • Joakim Wernberg, forskningsledare på Entreprenörskapsform, med inriktning mot megatrender. Har en bakgrund som senior policyanalytiker på Sydsvenska Handelskammaren.
  • Anna Troberg, ordförande DIK. Tidigare verksamhetschef för Wikimedia Sverige, partiledare för Piratpartiet, förlagschef och översättare.
  • Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel. Har tidigare bl a arbetat i regeringskansliet, på Konjunkturinstitutet och på Ekonomistyrningsverket.
  • Catrin Ditz, programledare för Storstockholms digitala agenda som inkluderar, förutom Stockholms läns landsting och länsstyrelse, samtliga 26 kommuner i länet. Har en bakgrund som bl a CIO i Uppsala.
  • Allan Larsson, rådgivare till EU-kommissionen om arbetsmarknad och sociala frågor. Tidigare bl a finansminister, utredningschef på Metall och chef för Arbetsmarknadsstyrelsen.

Dessutom presenterar Laura Hartman inledningsvis frågor och utmaningar som utredningen tittat på.

Seminariet hålls i Ledarnas lokaler på Sankt Eriksgatan 26 i Stockholm.

Anmälan senast den 30 april, via dialog@ledarna.se.

Utredningsgruppen

I utredningsgruppen Framtidens arbetsmarknadsdialog ingår Laura Hartman (ordförande), Allan Larsson, Maria Wetterstrand, Jonas Milton och Andreas Bergh, samt Jonas Morian (sekreterare).