Kvalitetsmässan – knytpunkten för chefer i offentlig sektor

Temat för Kvalitetsmässan 2019 är Ett smartare samhälle. Ledarna arrangerar tre seminarier med ledarskap i fokus. Länk till anmälan hittar du längre ner på sidan.

Välkommen till våra seminarier på Kvalitetsmässan. Kvalitetsmässan anordnas 12–14 november 2019 på Svenska Mässan i Göteborg.

Ledarna finns i monter B07:14.

Tillit i praktiken

Tisdag 13 november klockan 13.00–13.30

Chefens framgång med att leda sin verksamhet är till stor del beroende av den kultur som finns i organisationen.

Tillitsdelegationens slutsatser är en värdefull källa till råd och vägledning för hur du som chef kan planera och agera för att nyttja verksamhetens fulla kraft. Lyssna när delegationens mångåriga ordförande Laura Hartman samtalar med Ledarnas ledarskapsutvecklare Peter Berg kring utmaningar och potentiella fallgropar som du ställs inför i den dynamiska vardag du som chef befinner dig i.

Chef i nöd och lust

Tisdag 13 november klockan 15–16

Att behålla chefer och ledare blir alltmer angeläget för företag och organisationer när konkurrensen om kompetens hårdnar. Men vilka faktorer avgör om chefer vill fortsätta i sina uppdrag och samtidigt kunna vara hållbara på sikt? Det tror vi oss veta.

På seminariet presenteras rapporten Chef i nöd och lust – förutsättningar för en lång och hållbar chefskarriär. Rapporten bygger på en studie genomförd vid Lunds universitet där forskare efter drygt tio år följt upp ett antal chefer som deltog i forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer.

  • Robert Holmberg, universitetslektor vid psykologiska institutionen, Lunds universitet
  • Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna
  • Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
  • Moderator: Fredrik Gustafsson, Ledarna

Experten som chef

Onsdag 14 november klockan 13.50–14.50

Hur vi ser på ledarskap och chefskap som en egen profession? Detta ställs inte sällan mot en syn på att chefen alltid ska vara den som har expertrollen på arbetsplatsen, till exempel läkaren. Detta är en viktig fråga att diskutera med tanke på framtidens rekryteringsläge, både av expertpersonal i alla olika professioner och av chefer överhuvudtaget.

  • Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
  • Jenny Wibacke, ordförande Ledarna inom Vård och omsorg
  • Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet
  • Agneta Jöhnk, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik SKL

Hela programmet för Kvalitetsmässan och anmälan

Ledarna och Kvalitetsmässan på Twitter: #kvalitetsmässan #ledarna

Om Kvalitetsmässan

Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Mässan äger rum vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg. De bästa förnyelseprojekten presenteras och diskuteras med utgångspunkt i hur de offentliga verksamheterna och det svenska samhället kan bli bättre och effektivare.

Om årets tema Ett smartare samhälle: Den svenska välfärden måste hela tiden utvecklas i takt med förändrade utmaningar och nya möjligheter. Digitalisering, innovationer och nya idéer som skapar hållbara lösningar för hållbara liv i hållbara samhällen är en förutsättning för att även i framtiden erbjuda en välfärd i världsklass. Ett smartare samhälle för alla helt enkelt.

Läs mer på Kvalitetsmässans webbplats