Kvalitetsmässan – knytpunkten för chefer i offentlig sektor

Temat för Kvalitetsmässan 2019 är Ett smartare samhälle. Ledarna är partner och arrangerar och deltar i seminarier som har ledarskap i fokus. Notera att föranmälan krävs till två av seminarierna.

1. Livepodd: Miller möter ledare

Tisdag 12 november klockan 13.00–13.30 (plats Öppet forum ledarskap)

Hur kan det politiska styret påverka framtiden för chefer och ledare inom offentlig sektor? Kom och lyssna till ett poddsamtal där socialminister Lena Hallengren pratar om ledarskap och framtidsutmaningar i offentlig sektor.

Podden leds av Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. Gäst är Lena Hallengren, socialminister.

Ingen föranmälan krävs – välkommen att lyssna!

2. Hållbara chefer: Chef i nöd och lust

Tisdag 12 november klockan 15–16 (seminarielokal G3)

Att behålla chefer och ledare blir alltmer angeläget för företag och organisationer när konkurrensen om kompetens hårdnar. Men vilka faktorer avgör om chefer vill fortsätta i sina uppdrag och samtidigt kunna vara hållbara på sikt? Det tror vi oss veta.

På seminariet presenteras rapporten Chef i nöd och lust – förutsättningar för en lång och hållbar chefskarriär. Rapporten bygger på en studie genomförd vid Lunds universitet där forskare efter drygt tio år följt upp ett antal chefer som deltog i forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer.

  • Robert Holmberg, universitetslektor vid psykologiska institutionen, Lunds universitet
  • Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna
  • Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
  • Moderator: Fredrik Gustafsson, Ledarna

Anmälan och hela programmet för Kvalitetsmässan

3. Tillitstyrning – är det nytt?

Onsdag 13 november klockan 10.25–10.40 (TV-studion)

Andreas Miller samtalar med Anders Ivarsson Westerberg, professor på Södertörns högskola, och Christina Forsberg, ordförande i Tillitsdelegationen.

Ingen föranmälan krävs – välkommen att lyssna!

4. Tillit i praktiken

Onsdag 13 november klockan 13.00–13.30 (plats Öppet forum ledarskap)

Chefens framgång med att leda sin verksamhet är till stor del beroende av den kultur som finns i organisationen.

Tillitsdelegationens slutsatser är en värdefull källa till råd och vägledning för hur du som chef kan planera och agera för att nyttja verksamhetens fulla kraft. Lyssna när delegationens mångåriga ordförande Laura Hartman samtalar med Ledarnas ledarskapsutvecklare Peter Berg kring utmaningar och potentiella fallgropar som du ställs inför i den dynamiska vardag du som chef befinner dig i.

Ingen föranmälan krävs – välkommen att lyssna!

5. Ledarskapets värde: Experten som chef

Onsdag 13 november klockan 13.50–14.50 (seminarielokal A5)

Hur vi ser på ledarskap och chefskap som en egen profession? Detta ställs inte sällan mot en syn på att chefen alltid ska vara den som har expertrollen på arbetsplatsen, till exempel läkaren. Detta är en viktig fråga att diskutera med tanke på framtidens rekryteringsläge, både av expertpersonal i alla olika professioner och av chefer överhuvudtaget.

  • Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
  • Jenny Wibacke, ordförande Ledarna inom Vård och omsorg
  • Tina Crafoord, ordförande Läkarförbundets chefsförening
  • Agneta Jöhnk, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik SKL

Anmälan och hela programmet för Kvalitetsmässan

Om Kvalitetsmässan

Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Mässan äger rum vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg. De bästa förnyelseprojekten presenteras och diskuteras med utgångspunkt i hur de offentliga verksamheterna och det svenska samhället kan bli bättre och effektivare.

Om årets tema Ett smartare samhälle: Den svenska välfärden måste hela tiden utvecklas i takt med förändrade utmaningar och nya möjligheter. Digitalisering, innovationer och nya idéer som skapar hållbara lösningar för hållbara liv i hållbara samhällen är en förutsättning för att även i framtiden erbjuda en välfärd i världsklass. Ett smartare samhälle för alla helt enkelt.

Läs mer på Kvalitetsmässans webbplats

Ledarna och Kvalitetsmässan på Twitter: #kvalitetsmässan #ledarna