Ledarnas seminarier

Tack för att du deltog på Ledarnas seminarier och mingel i förra veckan.

Vi hoppas att du fick med dig verktyg som är användbara, både när du ska driva förändring och som stöd för att hantera konflikter. Nedan finner du presentationer från seminarierna. 

Att driva förändring

Konflikthantering