Ledarnas seminarier

Tack för att du deltog på Ledarnas seminarier och mingel i förra veckan.

Vi hoppas att du fick med dig verktyg som är användbara, både när du ska hantera konflikter och som stöd för att bli mer hållbar som chef. Nedan finner du presentationer från seminarierna. 

Bli en hållbar chef 

Konflikthantering