Nya Karolinska och ledarskapet

Vilken betydelse har ledarskap, eller brist på ledarskap, vid en omfattande omdaning som vid födelsen av Nya Karolinska?

Historien om sjukhuset Nya Karolinska (NKS) i Stockholm, blev inte den framgångssaga som många hoppats på. Den mediala uppmärksamheten har mer handlat om växande patientköer, byggfel, skyhöga kostnader, konsultnyttjande och vårdkoncept, än modern och effektiv sjukvård i världsklass.

Kritiska röster har under åren höjts från allmänhet, politisk opposition, patienter, anhöriga och profession.

NKS är Sveriges största försök att förändra ett sjukhus från grunden. Som Sveriges chefsorganisation är Ledarna intresserade av att resonera om projektet utifrån ett ledarskapsperspektiv. Därför är ”Nya Karolinska och ledarskapet” temat för ett offentligt samtal om ledarskapets betydelse. Vilken roll spelade ledarskapet? Hade ett annat sätt att leda kunnat förändra historien?

Du möter personer som ur olika perspektiv och med olika insyn och ansvar följt processen kring NKS. Vilket inflytande har politiker, konsulter, forskare och själva professionen haft – och vilka lärdomar kan vi dra av deras berättelser och erfarenheter?

Deltagare

  • Journalisterna Lisa Röstlund och Anna Gustafsson, författare till boken ”Konsulterna: kampen om Karolinska”.
  • Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna och förste vice ordförande i Läkarförbundet.
  • Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna.
  • Samtalsledare: Andreas Miller, Ledarnas förbundsordförande.

När: Fredag den 22 november klockan 8.45-10.15. Frukost från klockan 08.15.
Var: Ledarnas lokaler på S:t Eriksgatan 26, Stockholm