Sveriges chefer om förändringens riktning

På Ledarna följer vi de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten utfärdar med anledning av viruset corona covid-19.

Med anledning av det rådande läget har det här seminariet ställts in. Vi återkommer med ett nytt datum så snart det är möjligt.

Vilka utmaningar och möjligheter står Sveriges chefer inför? Sveriges chefsorganisation Ledarna utgår från dem som både står mitt i förändringen och inte sällan leder den – chefer och ledare.

På ett frukostseminarium presenterar Ledarna en framtidsrapport baserad på enkätsvar från fler än 5 000 chefer i Sverige, på alla nivåer och inom olika sektorer och branscher. Det är en mycket omfattande genomlysning av tillståndet på den svenska arbetsmarknaden, och rapporten ger ett unikt perspektiv på den pågående strukturomvandlingen.

Rapporten tar sin utgångspunkt i nuläget och blickar tre år in i framtiden. Hur ser chefer på utvecklingen av arbetsplatsens och arbetslivets organisation? Hur kommer förutsättningarna för verksamhetsutveckling och innovation inom organisationen att förändras? Hur kommer behoven av kompetensförsörjning och nyrekrytering att utvecklas?

Av svaren från cheferna i undersökningen framgår tydliga skillnader i synen på utmaningar och möjligheter, beroende på chefsnivå och bransch. Men det syns också intressanta likheter.

Välkommen till ett frukostseminarium där utmaningar och möjligheter för framtidens ledarskap står i fokus.

Medverkande:

  • Joakim Wernberg, rapportförfattare och forskare vid Lunds universitet samt forskningsledare vid Entreprenörskapsforum
  • Therése Treutiger, vice vd, Microsoft Sverige
  • Magnus Höij, förbundsdirektör, Innovationsföretagen
  • Andreas Miller, förbundsordförande, Ledarna

Moderator är Mia Odabas.

När: Fredag den 20 mars, klockan 8.45-10.00 (frukost serveras från 8.15)
Var: Ledarna, S:t Eriksgatan 26