Årets Innovativa Ledarskap 2017

På Chefgalan utses Sveriges bästa chefer och 2017 delade Ledarna ut pris till Årets Innovativa Ledarskap.

Johanna Frelin är vinnare av Årets Innovativa Ledarskap

Johanna Frelin, vd för Tengbom, utsågs på Chefgalan till vinnare av Årets Innovativa Ledarskap 2017.

Motivering:

"Johanna har ett ledarskap som kännetecknas av det innovativa, det överraskande och det annorlunda. Hennes sätt att skapa utveckling och förändring leder medarbetarna i nya tankebanor, bringar förutsättningar för nya diskussioner och gör därmed ett tydligt avtryck i sin bransch."


Om Årets Innovativa Ledarskap

Priset Årets Innovativa Ledarskap delas ut till en eller flera personer som på ett innovativt och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till den nya globaliserade och digitaliserade värld och arbetsmarknad vi ser växa fram. Pristagaren har också tagit märkbar hänsyn till de tongivande trender som kommer att skapa än mer omvälvande förändringar på längre sikt.

Kriterier

Ledarna vill med priset Årets Innovativa Ledarskap premiera och synliggöra chefer som på ett innovativt och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till den nya globaliserade och digitaliserade värld och arbetsmarknad samt till de tongivande trender som kommer att skapa än mer omvälvande förändringar på längre sikt.

  • Pristagaren har agerat innovativt och kreativt i sitt ledarskap på ett sätt som både verkar för, och genomsyras av, de värderingar som ligger till grund för Ledarnas syn på ett gott ledarskap: hållbarhet, jämställdhet och mångfald.
  • Pristagaren har genom sitt ledarskap bidragit till verksamhetens framgång i en globaliserad och digitaliserad värld.
  • Pristagaren har på ett innovativt och visionärt sätt verkat för utvecklingen av chefers och medarbetares potential i denna nya värld.
  • Pristagaren leder medvetet med ambitionen att bidra till Sveriges fortsatta utveckling och konkurrenskraft.

Priset delas ut på Chefgalan (tidigare Kompetensgalan), som arrangeras i mars varje år på Grand Hôtel i Stockholm. Chef är grundare av galan och samarbetar årligen med ett antal företag och organisationer, bland annat Ledarna, kring genomförandet.

Läs pressmeddelande: Johanna Frelin tilldelas priset Årets Innovativa Ledarskap 2017

Läs mer om Årets Innovativa Ledarskap hos Chef

Johanna Frelin, vd, Tengbom

"Ett ledarskap som kännetecknas av det innovativa, det överraskande och det annorlunda. Hennes sätt att skapa utveckling och förändring leder medarbetarna i nya tankebanor, bringar förutsättningar för nya diskussioner och gör därmed ett tydligt avtryck i sin bransch."

Karolina Olofsson, partner, Netlight Consulting

"En ledare som försöker institutionalisera lustfyllt ansvarstagande. Hon utmanar vårt förhållningssätt till titlar, strukturer och hierarki, och bygger en kultur med nyskapande inslag som en respons till den värld och arbetsmarknad som växer fram."

Anna Schreil, vp operations, The Absolute Company

"Hon har infört ett nytt ledarskap hos en nationell ikon inom en stor internationell koncern. Med mod och känslighet har hon på kort tid moderniserat strukturer, utmanat invanda föreställningar och förberett organisationen för framtiden."