Ledarna i Almedalen 2017

Tack till alla er som kom till Ledarnas hus i Almedalen 2017! Under välbesökta seminarier och aktiviteter diskuterade vi framtidens ledarskap, chefens nyckelroll i integration, värdet av ledarskap och föräldraförsäkring och mycket annat. Många intressanta samtal med medverkande från både näringsliv och politikens sfär blev det. Tack för i år!

Tre seminarier filmades: Framtidens arbetsmarknadsdialog – överlever den svenska modellen?, Svenska chefer nyckeln till integration samt Chefens roll i framtidens digitala och automatiserade värld. Filmerna ser du här nedanför.

Framtidens föräldraförsäkring

En utredning av hur föräldraförsäkringen ska se ut i framtiden pågår och från flera håll drivs det på för individualisering. Detta diskuterades av representanter från riksdagspartier och politiska kvinnoförbund i en modifierad form av så kallad fiskskål, där samtalsdeltagarna sitter i en ring och fokuserar på själva samtalet, snarare än åhörarna.

Medverkande

Anna Thoursie, chefsekonom, Ledarna, Ann-Charlotte Hammar Johnsson, riksdagsledamot Moderaterna (styrelseledamot Moderatkvinnorna), Linda Snecker, riksdagsledamot Vänsterpartiet (ledamot i justitieutskottet, rättspolitisk talesperson), Solveig Zander, riksdagsledamot Centerpartiet (talesperson för socialförsäkringsfrågor), Lina Nordquist, styrelseledamot, Liberala kvinnor, Marie-Louise Forslund Mustaniemi, ordförande, Kristdemokratiska kvinnoförbundet, Carina Ohlsson, ordförande, S-kvinnor, Lars Arrhenius, särskild utredare för utredningen om en modern föräldraförsäkring, Alice Josephson, jämställdhetspolitisk talesperson, Grön ungdom, moderator: Jonas Morian, Ledarna.

Chefslunch: Chefen som samhällsbärare?

Samhället förändras och goda ledare gör det till det bättre – eller? Dagens samhällstendenser som vill motverka jämställdhet, mångfald och inkludering kan också visa sig på arbetsplatsen. Har du som chef ett speciellt ansvar för att påverka samhällsutvecklingen mot ett öppet och inkluderande samhälle? Samtalet handlade om chefens roll som samhällsbärare.

Mer på ämnet

Chefsblogg: Chefen som samhällsbärare?

Framtidens arbetsmarknadsdialog

Framtidens arbetsmarknadsdialog – överlever den svenska modellen?
En ny arbetsmarknad växer fram där allt fler har tillfälliga uppdrag eller på andra sätt jobbar annorlunda än förr. Många fackförbund och arbetsgivarorganisationer har hittills haft svårt att förhålla sig till detta, och arbetsmarknadens parter måste ta sitt ansvar och blicka framåt. Som Sveriges chefsorganisation välkomnar Ledarna en öppen och framåtsyftande dialog med parter och andra aktörer om den svenska modellens framtid.

Se seminariet

Medverkande

Annika Elias, ordförande, Ledarna, Allan Larsson, rådgivare till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef, Företagarna, Karin Svanborg-Sjövall, vd, Timbro, Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé, Magnus Hedberg, vd, Jusek, moderator: Pia Sehm.

Mer på ämnet

Chefsblogg: Framtidens arbetsmarknad under lupp

Ledarnas lönehack – utforska framtidens tankar om lön och belöning

Framtidens lönesättning måste utveckla både verksamheter och individer. Ledarna vill synliggöra chefens möjligheter att jobba med utveckling av verksamheten med lönen som hävstång, snarare än ett nödvändigt ont. I Ledarnas lönehack fick de som vågar prata om hur lön och ledarskap hänger ihop med sig smarta idéer om hur löneprocessen kan förbättras.

I media

Svenskt Näringsliv: Bred förståelse lägger grunden

Mer på ämnet

Fem steg till lönesättning som motiverar (film 3 min)

Svenska chefer nyckeln till integration

Mer än hälften av de svenska cheferna saknar kunskap om vilken kompetens som har kommit hit under de senaste fem åren. För att snabba på integrationen på arbetsmarknaden måste vi börja rikta ljuset mot svenska chefer. Ledarnas Magnus Berg och Mouddar Kouli diskuterade tankeväckande insikter, de nödvändiga dubbla perspektiven och handgripliga åtgärder för vad chefer kan göra.

Se seminariet

Chefslunch: Chefer behöver utveckla sin moraliska kompetens

I en oförutsägbar och oöverskådlig omvärld krävs mod och en etisk kompass som navigerar rätt. Chefer har i kraft av mandat och befogenheter en central roll för att kunna göra skillnad och fatta beslut som präglas av god etik och hållbarhet. På den här chefslunchen användes konkreta verktyg för att samtala om hur du som chef varseblir och utvecklar din moraliska kompetens.

Mer på ämnet

Kan en ledare vara moralisk? (film 68 min)

Chefens roll i framtidens digitala och automatiserade värld

Dagens chef förväntas ligga i framkant och kunna initiera digital transformation av både arbetsredskap och verksamhet. Chefen ska också kunna hantera frågor som ständig nåbarhet genom olika kommunikationsverktyg, och var gränserna går för arbetstid och integritet i en digital värld. Rätt teknik och rätt kompetens för dess användning kan skapa ett mer hållbart arbetsliv.

Se seminariet

Medverkande

Annika Elias, ordförande, Ledarna, Anneli Samuelsson, styrelseledamot, Ledarna inom vård och omsorg, Lisa Gunnarsson, Nordenchef, Linkedin, Therese Lundstedt, vd, Aktieinvest, moderator: Pia Sehm.

Utan ledarskap ingen riktning

Två ledare som drivs av viljan att göra skillnad på riktigt — för jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter. Framtidens kvinnliga ledare 2017 Therese Lundstedt, vd Aktieinvest, och Madeleine Sundell, nationell samordnare för Frälsningsarméns arbete mot människohandel, i ett öppet samtal om värdet av ledarskap och hur du kan göra skillnad i din roll som chef.

Medverkande

Therese Lundstedt, vd, Aktieinvest, Madeleine Sundell, nationell samordnare för arbete mot människohandel, Frälsningsarmén, samtalsledare: Erika Svensson, Ledarna