Kansliorganisation

I kansliorganisationen arbetar ungefär 135 medarbetare – bland annat jurister, chefsrådgivare, förhandlare och ledarskapsexperter – med den dagliga medlemsservicen.

Alla våra chefsrådgivare och förhandlare har egen chefs- eller ledarerfarenhet. Vi har också cirka 3 000 lokala företrädare på olika arbetsplatser.

Chefsgruppen ansvarar för den löpande förvaltningen och affärsverksamheten, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd, som utses av styrelsen och deltar i styrelsens sammanträden, är ansvarig för att operativt genomföra de aktiviteter som behövs för att uppfylla de mål som slås fast av kongressen.

Kontaktuppgifter till ledningen