Om förhandlingsframställan

Förhandlingsframställan innebär att du som arbetsgivare lämnar en begäran om att förhandla en viss fråga. I begäran beskriver du vad det är du vill förhandla om och styrker med eventuella bilagor.

Skicka in förhandlingsframställan via vårt kontaktformulär.

Skriv in uppgifterna som behövs enligt mallen nedan i kontaktformulärsfältet Skriv din fråga. Det går att bifoga maximalt fem (5) dokument via kontaktformuläret.

Du kan även använda mallen nedan och skicka in eventuella bilagor till ledarna@ledarna.se. Skriv "Förhandlingsframställan" i ämnesraden.

När vi fått in förhandlingsframställan gör vi en bedömning av ärendet och återkommer till dig, normalt inom 24-48 timmar.

Grundmall med beskrivande exempeltext

Ange i rubriken vad förhandlingen gäller.

Exempel: ”Uppsägning på grund av arbetsbrist.”

Skriv en kort redogörelse om sakfrågan.

Exempel 1: ”Företaget planerar att säga upp personal på grund av arbetsbrist i syfte att anpassa företagets verksamhet till rådande ekonomiska läge. Eftersom en av era medlemmar kan komma att beröras av de föreslagna förändringarna i organisationen kallar vi härmed till MBL-förhandlingar...”

Exempel 2: "Underlag inför kommande förhandlingar bifogas med denna begäran."

Ange lagrum och yrkande.

Exempel: ”Kallelse till primär förhandling enligt 11§ MBL.”

Ange var, när och med vem förhandlingen kan ske.

Exempel 1: ”Kontakta undertecknad för tid för förhandling.”

Exempel 2: "Gemensam förhandling med samtliga fackliga organisationer med medlemmar på företaget kommer att hållas av vår vd/hr datum och klockslag i våra lokaler på adress i/på ort."

Om ärendet avser flera orter, var vänlig och ange vilka orter som berörs.

Ange medlemmens/medlemmarnas namn och personnummer som berörs.

Vet ni redan nu vem/vilka medlemmar som drabbas vill vi gärna att ni meddelar oss samt om personerna är vidtalade eller inte. (Generellt lämnar vi inte ut medlemslistor på begäran.)

Ange kontaktuppgifter

  • Kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress
  • Företagets namn, organisationsnummer och postadress

Till kontaktformuläret