Förbundssekreterare

Tomas Oskarsson är Ledarnas förbundssekreterare.

Ledarnas förbundssekreterare ansvarar för arbetet med den demokratiska organisationen. Det sker i samarbete med Ledarnas ordförande och styrelse och våra branschföreningar.

Förbundssekreteraren har ett övergripande ansvar för kongresser och andra demokratiska möten samt bevakar stadgefrågor inom demokratin.

Förbundssekreteraren har en central roll i utformningen av Ledarnas ideologiska plattformar och strategier, vår förbundspolitik. Ett naturligt inslag i förbundssekreterarens roll är också externa relationer och nätverk samt bevakning av samhällspolitiska frågor som är av intresse för chefsorganisationen Ledarna.

Tomas Oskarsson
0708-86 03 42
tomas.oskarsson@ledarna.se
Följ Tomas på Twitter