Kongress 2014

Ledarnas kongress 2014 hölls den 21–23 maj i Göteborg.

Här läser du handlingarna från kongressen.

Protokoll Ledarnas kongress 2014

Handlingar