Kongress 2016

Ledarnas kongress 2016 hölls den 25–26 maj på Clarion Hotel Sign i Stockholm.

Här läser du handlingarna från kongressen.

Protokoll Ledarnas kongress 2016

Handlingar