Kongress 2018

Ledarnas kongress 2018 hölls på Clarion Sign Hotel i Malmö den 29-31 maj. Här läser du handlingarna. Protokollet justeras just nu och publiceras så snart det är färdigt.

Handlingar kongress 2018