Valutskottet

Kongressen väljer ett nytt valutskott för perioden 2020-2024. Ledarnas branschföreningar kan nominera kandidater till valutskottet fram till den 15 december 2019.

Föreningarna nominerar genom att skicka e-post till biträdande förbundssekreterare Ebba Öhlund, ebba.ohlund@ledarna.se. Senast den 15 december ska nomineringen vara inskickad.

Förbundsstyrelsen lägger sedan ett förslag på valutskott till kongressen. Förslaget presenteras senast med kongresshandlingarna i slutet av mars 2020.

Om Ledarnas valutskott

Valutskottet består av nio ledamöter, däribland en ordförande och en vice ordförande. Bland Ledarnas anställda utses två sekreterare.

Valutskottet har en viktig uppgift inom alla demokratiska organisationer. Inom Ledarna ställs valutskottet inför utmaningen att ta fram förslag till en styrelse som besitter den kompetens som krävs för att leda organisationen, där ledamöterna dessutom ska kunna kombinera ett krävande styrelseuppdrag med utmaningarna i en chefs yrkesliv.

Kongressen kommer även att fatta beslut om en ny instruktion för valutskottet.