Nominera till förbundsstyrelsen

Ledarnas förbundsstyrelse utses på fyra år av kongressen och består av elva valda ledamöter samt en personalrepresentant. Styrelsen svarar för den strategiska styrningen av Ledarna, och leder och utvecklar verksamheten i enlighet med kongressens beslut.

Du som är medlem kan nominera en eller flera kandidater till förbundsstyrelsen. Styrelsens ledamöter utses vid kongressen den 31 maj – 2 juni 2022.

Inkomna nomineringar presenteras löpande här på ledarna.se. Sista dag för nominering är den 15 december.

Du som är medlem loggar in för att se och fylla i nomineringsformuläret här på sidan.