Nominera till förbundsstyrelsen

Ledarnas förbundsstyrelse utses på fyra år av kongressen och består av elva valda ledamöter samt en personalrepresentant. Styrelsen svarar för den strategiska styrningen av Ledarna, och leder och utvecklar verksamheten i enlighet med kongressens beslut.

Du som är medlem kan nominera en eller flera kandidater till förbundsstyrelsen. Styrelsens ledamöter utses vid kongressen den 31 maj – 2 juni 2022. Inkomna nomineringar presenteras löpande.

Valutskottet har startat upp sitt arbete, vi har inlett med att träffa föreningsstyrelserna för att höra vad de förväntar sig inför kommande val av ny förbundsstyrelse. Vi är också i full gång med att intervjua sittande förbundsstyrelse.

Vårt arbete intensifieras och vi tar emot nomineringar via webben från och med 1 augusti 2021. Vi kommer ha uppföljande möten med föreningarna till hösten för att vi ska kunna ta fram ett så bra förslag som möjligt till kongressen 2022.

Michael Claesson, ordförande i valutskottet

Valutskottets kontaktuppgifter