Stina Nordström

Generalsekreterare, Reumatikerförbundet.

52 år, bor i Stockholm.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Jag vill att Ledarna fortsatt ska gå i bräschen som förbund. Det är viktigt att vi växer! Ju fler chefer, desto starkare blir vi i olika branscher och desto tyngre blir vi som en part att räkna med. Vi ska leverera medlemsnytta i världsklass. För att kunna göra det behöver förbundet utveckla samarbetet med både föreningarna och med andra aktörer.

Jag vill att vi blir mer skarpa i vår chefsideologi! Det finns en styrka i att utveckla Ledarnas förbundspolitik för att lyfta ledarskapet, chefers situation och hållbara chefer. Att förbundet har en tydligt värderingsdriven kompass är avgörande för hur vi ska vara en attraktiv organisation för den yngre chefsgenerationen. Jag vill också arbeta för att vi har en demokratisk organisation, där förtroendevalda, branschföreningar och medlemmar känner att de är välkomna med sina idéer om hur Ledarna ska utvecklas. Det är genom att samarbeta och samverka som vi tillsammans bygger Ledarnas professionella verksamhet – i linje med att vi fortsätter att vara den mest progressiva fackliga organisationen i Sverige.

Nominerad till ledamot av:

Ledarna inom skogs- och träindustrin. Stina har under lång tid verkat inom Ledarna och hon har gjort det med mycket bra resultat. Hennes erfarenhet behövs för en väl fungerande styrelse då ett stort flertal i nuvarande styrelse inte besitter den i det längre perspektivet.

Ledarna inom handeln. Hon är bra.

Ledarna inom idéburen sektor. Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2006, har lång erfarenhet som förtroendevald i flera av förbundets branschföreningar och lång erfarenhet som högre chef i offentlig och idéburen sektor.

stina-nordstrom.jpg