Anneli Samuelsson

Samordnare nära vård Gävleborg.

55 år, bor i Hudiksvall.

Vilka framtidsutmaningar ser du för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Ledarna behöver vara relevanta för sin målgrupp och fortsätta att ligga i framkant. Vara den moderna fackliga organisationen och sticka ut.

Ledarna behöver vara visionära, tidigt se vilka trender och förändringar som sker i vår omvärld så vi är redo för kommande utmaningar när det sker.

Våra medlemmar lever i en föränderlig värld där förutsättningarna snabbt förändras så Ledarna behöver vara agila och snabbt kunna ställa om för att vara relevanta.

Nominerad till revisor av:

Ledarna inom handeln. Hon är bra.

anneli-samuelsson.jpg