Motion B: Tydliggörande vad medlemsnytta innebär för branschföreningar

Inlämnad av

Kost och näring

Bakgrund

Under många år har frågan om ”att skapa medlemsnytta” varit uppe för diskussion på förbundsråd. Det råder olika uppfattningar om vad det innebär och att olika branschföreningar ser helt olika på vad medlemsnytta är. Var går gränsen mellan Ledarnas fackliga uppdrag och branschföreningarnas uppdrag.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att tydliggöra vad Ledarna anser vara medlemsnytta för medlemmar i de olika branschföreningarna.

Tillbaka till sidan Motioner