Motion C: Tydliggöra branschföreningar

Inlämnad av

Teknik och motor

Bakgrund

Vi har uppmärksammat att vid medlemsutbildningar informerar man om Ledarnas organisation, men tar inte med branschföreningarna eller deras syfte. Vi inom Teknik & Motor diskuterar ofta om hur vi ska kunna synas mer, sprida kunskap om vad en branschförening är och vilken nytta den kan tillföra medlemmarna.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att kongressen ger kansliet i uppdrag att informera/tydliggöra vad branschföreningar är och deras syfte i samband med utbildningar tillhandahållna av Ledarna.

Tillbaka till sidan Motioner