Motion E: Köp & sälj – är det rätt väg att gå?

Inlämnad av

Ledarna inom offentlig sektor, Ledarna inom räddningstjänsten, Ledarna inom staten

Bakgrund

Under de senaste åren har Ledarna anammat en mer inriktad strategi på att erbjuda medlemskap för att få fler chefer och ledare att bli medlemmar i Ledarna. Tillvägagångssätten är flera och en del av dessa uppfattas offensiva och mer ”försäljaraktiga”, vilket inte gagnar Ledarna i ett längre perspektiv. Säljarna har idag bonusbaserad rekrytering, ett vanligt fenomen inom branschen som gör att fokus ofta ligger på kvantitet i stället för kvalitet. Då vi vill uppfattas som seriösa och professionella, är det då inte bättre att erbjuda en väl hävdad lön?

En aggressiv säljstrategi med andemeningen att fler och fler medlemmar är bättre för Ledarna måste dock balanseras med eftertanke. Vad är syftet att bli fler? Om man inte samtidigt tänker på att fler medlemmar kommer att kräva mer av förbundets personal. Ledarna behöver anpassa organisationen och möta upp med ett innehåll, till exempel kurser, seminarier och karriärutveckling, som utlovats i samband med försäljning av medlemskapet. Dessutom måste personal finnas som kan chefens vardag, förstår chefens roll och är insatt i det fackliga regelverket.

Allt fler yngre medlemmar väljer att gå in i och ut ur Ledarna efter egna behov, motivet kan vara blandat. Att medlemskapet inte gav det som säljaren utlovat är ett motiv, ett annat är att syftet i första hand var en specifik händelse för medlemmen – till exempel juridiskt stöd. Allt detta förlorar Ledarna på då det bästa är att medlemmar stannar under längre tid.

En nybliven medlem vill ofta att fler chefskollegor på arbetsplatsen blir medlemmar eftersom det gagnar exempelvis lönebildning och löneutveckling på arbetsplatsen där ”märket” och facklig tillhörighet fortfarande styr lönepotten. För att få hjälp med information till och rekrytering av kollegor vill ofta medlemmen få stöd av Ledarna, att någon insatt kommer till arbetsplatsen och berättar om Ledarnas utbud. Detta kan inte säljpersonal erbjuda, deras uppdrag är endast att sälja ett medlemskap, utan här krävs någon med förankring i det fackliga och Ledarnas tjänsteutbud samt med kunskap om föreningsdemokratin.

Vi efterlyser lokal närvaro av Ledarnas personal, till exempel att de kommer till ett medlemsmöte. Genom att Ledarna visar sig ute på arbetsplatserna möjliggörs att vi bättre kan tillvarata intresserade medlemmar för rekrytering till föreningsdemokratin, till exempel till styrelsen och/eller stämmoombud, och/eller som lokal facklig företrädare.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att ta bort bonusbaserad medlemsrekrytering för sälj.
  • att säljstrategier alltid är genomtänkta för en hållbar och långsiktig medlemsrekrytering.
  • att förbundet anpassar antalet anställda med rätt kompetens i förhållande till medlemmarnas behov och antal.
  • att Ledarnas personal finns tillgängliga för lokal närvaro på arbetsplatser" branschförening.

Tillbaka till sidan Motioner