Motion F: Brist på erfarenhet och kompetens i fackliga avtalsområden

Inlämnad av

Ledarna inom offentlig sektor, Ledarna inom räddningstjänsten, Ledarna inom staten

Bakgrund

Vi upplever att Ledarnas personal, tex i roller som förhandlare och chefsrådgivare, i många delar saknar erfarenhet och kompetens av de offentliga avtalsområdena för kommun, regioner och stat.

När vi som lokala fackliga företrädare ställs inför individärenden där mer kvalificerad expertis och stöd i arbetsrättsliga frågor krävs erfar vi att personalen tyvärr ofta fallerar. Det finns några få personer på Ledarna som lever upp till nivån, men på totalen för medlemmar inom stat, kommun och regioner brister det.

Fler och fler chefer och ledare från offentlig sektor blir medlemmar i Ledarna, antalet individärenden ökar samtidigt som erfarenhet och kompetens bland förhandlare och rådgivare för medlemmarnas behov är bristfällig. Lokala fackliga företrädare förväntas hantera fler och fler individärenden på sin egna arbetsplats, samtidigt minskar antalet fackliga företrädare inom offentlig sektor. Ekvationen går inte ihop, något måste göras för att säkerställa kvaliteten och innehållet i medlemskapet. Exempelvis öka antalet förhandlare med erfarenhet av stat, kommun och regioner.

Längre tillbaka i tiden fanns ombudsmän på Ledarna med spjutkompetens i ett specifikt avtalsområde. De hade dessutom en branschkunskap i sitt avtalsområde och många hade även chefserfarenhet, vilket gjorde att de var synnerligen skarpa och effektiva och en stor hjälp till oss som lokala företrädare inom offentlig sektor. Detta har sedermera vattnats ur.

För avtalsområden inom traditionell industri och privata tjänstesektorer finns en lång tradition och färdighet inom Ledarna, här uppfattas Ledarna som mer kompetent och slagkraftig. Det kan inte sägas om offentlig sektor – stat, kommun och regioner. Ett exempel på detta är att endast en bransch- och avtalsansvarig för offentlig sektor finns anställd på Ledarna. Vi föreslår att avtalsområdena delas upp och att antalet bransch- och avtalsansvariga utökas för offentlig sektor.

Under 2023 har Ledarna ökat i medlemsantal, målet 100 000 medlemmar är nära och sannolikt finns fler än 100 000 medlemmar vid kongressen 2024. Fler medlemmar genererar högre intäkter, vi hävdar att delar av dessa intäkter ska användas för att anställa fler erfarna inom offentlig sektors avtalsområden.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:

  • att anställa fler erfarna medarbetare inom offentlig sektors avtalsområden, t ex i medlemsservice, chefsrådgivningen och förhandlingsservice
  • att anställa ytterligare bransch- och avtalsansvarig för offentlig sektor
  • att begränsa antalet ansvarsområden för den bransch- och avtalsansvarige för offentlig sektor
  • att öka antalet förhandlare med erfarenhet av stat, kommun och regioner

Tillbaka till sidan Motioner